WYPROWADZANIE ZALEGŁOŚCI FINANSOWYCH

Uzupełnianie braków w dokumentacji, poprawianie błędnych zapisów w ewidencjach księgowych, sporządzanie korekt pokontrolnych, doradztwo w zakresie obowiązków podatkowych i składkowych.