W PODATKACH, PŁACACH, ZUS

Biuro Rachunkowe ANTAX zajmuje się wyprowadzaniem zaległości księgowych, podatkowych oraz kadrowo-płacowych i ZUS. Uzupełnianiem braków w dokumentacji, poprawianiem błędnych zapisów w ewidencjach księgowych, sporządzaniem korekt pokontrolnych, doradztwo w zakresie obowiązków podatkowych i składkowych. W przypadku konieczności dokonania wyjaśnień dotyczących przedmiotu sprawy – służymy fachową pomocą i radą, w sposób zgodny z prawem, profesjonalnie, kompleksowo i zawsze na czas.