KADRY, PŁACE, ZUS

Obsługa kadrowo-płacowa
 
  • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
  • obliczenie miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę oraz przygotowanie odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek
  • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek
  • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego: PIT-11, RMUA
  • kalkulacja wynagrodzeń;
  • prowadzenie spraw kadrowo-pracowniczych;
  • pomagamy zalegalizować zatrudnienie obcokrajowców;
  • obsługujemy i rozliczamy umowy pracowników zza wschodniej granicy.  
 
Oferujemy obsługę kadr i płac oraz rozliczeń z ZUS, jako osobną formę współpracy bądź jako usługę dodatkową. Prowadzimy pełną dokumentację pracowniczą, której zakres określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. Służymy radą i wsparciem merytorycznym w każdym momencie kiedy jest niezbędne nasze doświadczenie oraz wiedza.