KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA

Księga przychodów i rozchodów, ewidencja ryczałtowa, karta podatkowa, ewidencja na potrzeby podatku VAT, ewidencja środków trwałych i wyposażenia, deklaracje PIT, VAT, VAT-EU, inne, sprawozdania, doradztwo księgowe.