KPIR, RYCZAŁT, KARTA PODATKOWA, INNE

Księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa

  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych dla potrzeb PIT i VAT;
  • bieżące ewidencjonowanie przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego i podatku od towarów i usług;  
  • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz ewidencji wyposażenia
  • ustalanie miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym PIT, sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7 lub VAT-7K oraz informacji podsumowujących VAT-UE;
  • sporządzenie zeznania podatkowego po zakończonym roku;
  • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych;
  • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli podatkowej i kontroli skarbowej;
  • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom;
  • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych dla pracowników.