Składka chorobowa opłacona po terminie

Wystarczy jeden dzień zwłoki. Opłacenie składki chorobowej po terminie powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego na okres 3 miesięcy. 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą płacą obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne oraz składki na Fundusz Pracy. Z kolei składka na ubezpieczenie chorobowe jest składką dobrowolną. Oznacza to, że przedsiębiorca może wybrać czy chce ją opłacać czy też nie.

Już same tylko składki obowiązkowe kształtują się obecnie na bardzo wysokim poziomie i dla większości drobnych przedsiębiorców są poważnym obciążeniem finansowym, nierzadko mającym decydujący wpływ na decyzję o zamknięciu działalności gospodarczej. Nie dziwi więc fakt, iż w poszukiwaniu oszczędności, wielu przedsiębiorców rezygnuje z opłacania dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe.

Są jednak i tacy, którzy decydują się na regularne opłacanie składki chorobowej. Składka chorobowa stanowi bowiem (przynajmniej w teorii) zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi zdarzeniami w sferze zdrowotnej. Jej opłacanie daje możliwość uzyskania w przyszłości zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń rehabilitacyjnych.

Źródło: https://zus.pox.pl/zus/skladka-chorobowa-oplacona-po-terminie.htm